11-15 Mayıs 2016 Kuzey Kıbrıs
I. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; 
Şehir Çevre ve Sağlıkta İşbirliği
     

ANA KONUŞMACILAR DAVET
 Prof.Dr Çağatay GÜLER 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Assoc.Prof Gabriel GULİS
UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
Unit for Health Promotion Research 
Jana KOLLAROVA 
Regional Authority for Public Health in Kosice SLOVAKIA 
Şehrin Çevre ve Sağlık bütünlüğüne gönül verip, bu alanda çalışan Değerli Katılımcılar,

Yaşadığımız  şehirlerin çevre ve sağlık sorunlarının, çözüm önerilerinin ve örnek uygulamalarının ilgili bakanlıkların yönetici ve bürokratları, belediyeler birliği temsilcileri, belediyelerin yönetici ve çalışanları, akademi, kamu ve özelde çalışan çevre mühendisleri, şehir bölge planlamacılar, çevre sağlık teknisyenleri, şehir ve çevre sağlığı çalışanları, halk sağlığı uzmanları ve konu üzerinde uzun yıllardır çalışan alanlarında tanınmış uluslararası yönetici ve uzmanlar tarafından işbirliği içinde masaya yatırılacaktır. Bu işbirliğinin ilgili sorunlara ortak çözüm üretilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Uluslararası kongrenin, Gazi Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi ortaklığıyla, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TBB, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, dünyada ve ülkemizdeki üniversitelerin Halk Sağlığı Anabilim Dalları, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalları, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalları birlikteliği ile ilkini “Şehir, Çevre ve Sağlıkta İşbirliği” temasıyla 11-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs'da gerçekleştireceğiz.

Kongremizde şehir, çevre ve sağlık teması içinde; göç ve şehre etkilerinden su sağlığına, yenilenebilir enerjilerden Dünyadaki güncel uygulamalara, atık yönetiminden insan ve çevre sağlığını geliştiren şehir uygulamalarına kadar pek çok konu başlığını konunun uzmanlarının yer aldığı ilgi çekici paneller ve tanışma, tartışma, gelişmeye olanak tanıyan interaktif oturumlar şeklinde düzenledik. 

Kongremiz “Şehir, Çevre ve Sağlık” üçgenindeki tarafları bir araya getirerek, bu alanda “Ben de varım” diyen ve işbirliğini önemseyen herkesi ortak bir platformda buluşturması açısından ilk olacaktır.

Bilimsel programı yanında sosyal program olarak da keyifle vakit geçireceğinize inandığımız kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.        
Kongre Düzenleme Kurulu adına,
 Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL    Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ