Kapat
 
11-15 Mayıs 2016 Kuzey Kıbrıs
I. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; 
Şehir Çevre ve Sağlıkta İşbirliği
     

        BİLİMSEL SEKRETERYA
  • Öğr. Gör. Dr Asiye UĞRAŞ DİKMEN

       asiye.dikmen@sehircevresaglikkongresi.com

  • Öğr. Gör. Nurcan EK
      nurcan.ek@sehircevresaglikkongresi.com

  • Doç. Dr Serdal ÖĞÜT
       serdalogut@yahoo.com
       serdal.ogut@adu.edu.tr