Kapat
 
11-15 Mayıs 2016 Kuzey Kıbrıs
I. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; 
Şehir Çevre ve Sağlıkta İşbirliği
     

        KONULAR
 • İnşaatlarda Çevre Yönetimi
 • Şehir, Çevre ve Sağlıkta Kesişen Konular              
 • Küresel Örnekler
 • Göç ve Şehir                                                               
 • Şehirdeki Tesislerin Sağlığı
 • Yeni Yaşam Alanlarının Çevre ve Sağlığa Etkisi                                                                                
 • Çevre ve Enerji
 • Çevresel Etki Analizi
 • Çevre Yönetim Sistemleri ,Uygulama ve Araçları
 • Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve Değerlendirmesi
 • Çevresel Politika Yönetimi
 • Çevre Ekonomisi
 • Çevresel Risk Belirleme ve Değerlendirme
 • Ekoloji ve Ekosistemler
 • Yenilenebilir Enerji ve Şehir Sağlığı
 • Şehirde Su Döngüsü
 • Arıtma Tesisleri - Atık Sular
 • Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler
 • İklim Değişikliği
 • Karbon Borsası ve Karbon Ayak İzi
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Planlama ÇED ve Stratejik ÇED Uygulamaları
 • Kentleri Doğal ve Teknolojik Afetlerden Koruma