Kapat
 
11-15 Mayıs 2016 Kuzey Kıbrıs
I. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; 
Şehir Çevre ve Sağlıkta İşbirliği
     

Eğitmenler 

 Doç.Dr Gabriel GULİS     Güney Danimarka Üniversitesi , Sağlığın Araştırılması Geliştirilmesi Bölümü,  DANİMARKA
 Jana KOLLAROVA             Halk  Sağlığı  Bölge  Sorumlusu ,  Kosice, SLOVAKYA  

Konu

Sağlık Etki Değerlendirmesi       

ÇALIŞTAY DETAYLARI ; 


Program 

Sağlık Etki Değerlendirmesine Giriş- Tarihsel Gelişimi,metodoloji - 1 saat 
Sağlık Etki Değerlendirmesi Ne Zaman Yapılır, Ne Zaman Yapılmaz ? - Anlatım ve Grup Çalışması-  15 Dk.
Sağlık Etki Değerlendirmesi Uygulaması Metodoloji Yaklaşım-  30 Dk.
Dünyada Sağlık Etki Değerlendirmesi Uygulamaları- Slovakya'da resmi uygulaması yapılmış bir örnek 1,5 Saat 
Katılımcı Ülkelerde Sağlık Etki Değerlendirmesi Nasıl Uygulanabilir ? - Tartışma 1 Saat