Kapat
 
11-15 Mayıs 2016 Kuzey Kıbrıs
I. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; 
Şehir Çevre ve Sağlıkta İşbirliği
     

 • Prof.Dr. İrfan AR
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
 • Prof.Dr.Yüksel ARDALI 
Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi /Çevre Mühendisiliği Bölüm Başkanı 
 • Prof.Dr.Ayşe AKIN 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Prof.Dr M.Necdet ALPASLAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi /Çevre Mühendisliği Bölümü 
 • Prof.Dr Osman Nuri AĞDAĞ 
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi /Çevre Mühendisliği Bölümü
 •  Prof.Dr Sefer AYCAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Prof.Dr Bilal BAKIR
Gülhane  Askeri Tıp Akademisi  /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Prof.Dr Erdal BEŞER 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 
 • Prof.Dr  Şanda ÇALI 
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 
 • Prof.Dr Ebru ÇUBUKÇU
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Prof.Dr. Fevziye ÇETİNKAYA
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı  
 • Prof.Dr Necati DEDEOĞLU 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Prof.Dr Deniz DÖLGEN 
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi /Çevre Mühendisliği Bölümü 
 • Prof.Dr Galip EKUKLU 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Prof.Dr Tolga ELBİR
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendsilik Fakültesi /Çevre Mühendisliği Bölümü 
 • Prof.Dr Alp ERGÖR 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Prof.Dr Ayda ERAYDIN   
ODTÜ Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
 • Prof.Dr Mahir GÜLEÇ 
GATA /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 •  Prof.Dr Gülen GÜLLÜ
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi /Çevre Mühendisliği Bölümü 
 • Prof. Dragan GJORGJEV
Policy Adviser, Institute of Public Health Medical Faculty Skopje Republic of Macedonia
 • Prof. Parvez HARIS
De Montfort University, Leicester, United Kingdom, Principal Lecturer and Head of Research for Allied Health Science 
 • Prof.Dr Mustafa Necmi İLHAN 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Prof.Dr Yaşar KESKİN 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 •  Prof.Dr Ali Osman KARABABA 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 •  Prof.Dr Feza KARAER

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi /Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Prof.Dr Duran KARAKAŞ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği

 • Prof.Dr Erkan PEHLİVAN 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Prof.Dr Yıldız PEKŞEN 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Prof.Dr Arzu KOCABAŞ 
Mimar Sinan Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 •  Prof.Dr Işıl MARAL
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halksağlığı Anabilim Dalı
 •  Prof.Dr Şeref SAĞIROĞLU
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
 • Prof. Dr Dilşad SAVE 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Prof.Dr Cengiz TÜRE
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi /Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı 
 • Prof.Dr Handan TÜRKOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Prof.Dr Pınar OKYAY 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Prof.Dr Songül VAİZOĞLU 
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Prof.Dr Faruk YORULMAZ 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Doç.Dr Anlı ATAOV 
ODTÜ Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
 • Doç Dr Osman BALABAN 
ODTÜ Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
 • Doç.Dr Müge AKKAR ERCAN 
ODTÜ Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
 • Doç.Dr Filiz ERGİN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 
 • Doç.Dr Gülbin ERDEN 
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 
 •  Assoc. Prof.Gabrıel GULIS
University of Southern Denmark, Unit for Health Promotion Research 
 • Doç.Dr Ezgi HALİLOĞLU KAHRAMAN 
Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama 
 • Doç.Dr .Hatice ŞİMŞEK KESKİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Doç.Dr. İpek ÖZBEK SÖNMEZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi /Şehir ve  Bölge Planlama Bölümü
 • Doç. Dr Ralph Leo Johan MEUWISSEN 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doç.Dr. Bilgehan NAS 
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi /Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Doç.Dr .Emel LÜLECİ 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Doç.Dr Şafak TANER 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Doç.Dr. Yelda AYDIN TÜRK 
Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Planlama AD Başkanı
 • Doç.Dr Alpaslan TÜRKKAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Doç.Dr.Süleyman TOY 
Atatürk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
 • Doç.Dr Türker TÜRKER
GATA /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Yrd.Doç.Dr Burcu SILAYDIN AYDIN
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama 
 • Yrd.Doç.Dr Zeynep YILMAZ BAYRAM 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
 • Yrd.Doç.Dr Doğan DURSUN 
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi /Çevre Mühendisliği Bölümü 
 • Yrd.Doç.Dr Levent GÜREL 
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 
 • Yrd.Doç.Dr Neslihan KULÖZÜ 
Atatürk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama 
 • Yrd.Doç.Dr Hür HASSOY 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi /Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 • Yrd.Doç.Dr Meltem ŞENOL 
ODTÜ Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama 
 • Yrd.Doç.Dr Gül ŞİMŞEK 
Atatürk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi /Şehir ve Bölge Planlama 
 •  Yrd.Doç.Dr .Şahin TOPRAK 
Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 
 • Dr.Hüseyin İLTER 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu /Çevre Sağlığı Daire Başkanı 
 • Dr.Tuğçe SÖNMEZ 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı /Şehir Plancısı
 • Bülent YALAZI 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Yüksek Şehir Plancısı 
 • Banu Behram KURAN 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şube Müdürü V.
 • Aslı KORKMAZ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı /ETK uzmanı 
 •  Jana KOLLAROVA
Regional Authority for Public Health, Kosice, SLOVAKIA
 •  Ana OPRISAN 
Council Of Europe, Policy Center for Roman and Minitories, Researcher/Expert  
 •  Chyrso PELEKANİ 
Special Scientist, Language Center, University of Cyprus

 1. <span data-tracking="mcp_profile_sum" class="new-miniprofile-container /biz/miniprofile/163226?pathWildcard=163226" data-li-url="/biz/miniprofile/163226?pathWildcard=163226" data-li-getjs="https://static.licdn.com/scds/concat/common/js?h=40vfeoewuurexnhvi1o2qiknu&fc=2" data-li-miniprofile-id="LI-9705210" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">Council of Europe
 2. <span data-tracking="mcp_profile_sum" class="new-miniprofile-container /biz/miniprofile/1936727?pathWildcard=1936727" data-li-url="/biz/miniprofile/1936727?pathWildcard=1936727" data-li-getjs="https://static.licdn.com/scds/concat/common/js?h=40vfeoewuurexnhvi1o2qiknu&fc=2" data-li-miniprofile-id="LI-5572049" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">Policy Center for Roma and Minorities
 1. <span data-tracking="mcp_profile_sum" class="new-miniprofile-container /biz/miniprofile/163226?pathWildcard=163226" data-li-url="/biz/miniprofile/163226?pathWildcard=163226" data-li-getjs="https://static.licdn.com/scds/concat/common/js?h=40vfeoewuurexnhvi1o2qiknu&fc=2" data-li-miniprofile-id="LI-9705210" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">Council of Europe
 2. <span data-tracking="mcp_profile_sum" class="new-miniprofile-container /biz/miniprofile/1936727?pathWildcard=1936727" data-li-url="/biz/miniprofile/1936727?pathWildcard=1936727" data-li-getjs="https://static.licdn.com/scds/concat/common/js?h=40vfeoewuurexnhvi1o2qiknu&fc=2" data-li-miniprofile-id="LI-5572049" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">Policy Center for Roma and Minorities